Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Takametsän Klapit/ Kauneushoitola Fallen Angel

Kirvuntie 105

05840 Hyvinkää

Y-2829452-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Kauneushoitola Fallen Angel

Uudenmaankatu 14-16

05800 Hyvinkää

kh.fallenangel@outlook.com

p. 044-231 6492

Rekisterin nimi:

Takametsän Klapit/ Kauneushoitola Fallen Angel asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin sekä laskutukseen liittyen. Hoitolan palveluista tiedottamiseen ja asiakkaan laadukkaaseen sekä turvalliseen hoitamiseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: peruuttamatta jätetyt hoidot, alennukset, ajanvaraukset, kotihoito-ohjeet ja tehdyt hoidot. Tietoja käytetyistä palveluista ja ostetuista tuotteista. Lisäksi voidaan tallentaa lisätietoja palvelun tarjoamisen yhteydessä, joilla pyritään varmistamaan laadukas ja henkilökohtainen palvelu jatkossa. Kosmetologin palvelun antamiseen liittyy välttämättömästi asiakkaan terveystietojen käsittely palvelun turvallisuuden ja sopivuuden varmistamiseksi. Terveystietojen käsittely edellyttää asiakkaan suostumusta. Asiakas antaa terveystietojaan Kosmetologille kirjallisesti. Tiedot kirjataan kunkin asiakkaan asiakaskortille. Terveystietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan suostumukseen. Mikäli Kosmetologin tarvitsemia tietoja ei annettaisi, Kosmetologi ei voi varautua palvelun antamisesta mahdollisesti seuraaviin riskeihin, kuten esimerkiksi allerginen reaktio asiakkaalle (tähän kuitenkaan rajoittumatta) tai siihen, että tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta. Tällöin myös asiakkaan vastuu hoitoon liittyvistä riskeistä korostuu. On myös mahdollista, että Kosmetologi kieltäytyy suorittamasta sovittua hoitoa.

Asiakaskortin sisältämiä terveystietoja käsitellään ainoastaan palvelun antamisessa. Käsittely on luottamuksellista. Huomioithan, että sinun turvallisuutesi vuoksi pyydämme rehellisyyttä ja avoimuutta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään ajanvarausjärjestelmästä, yhteydenotto-, palaute- tai lahjakortintilauslomakkeen kautta, puhelimitse, sähköpostilla, asiakaslomakkeella sekä haastattelemalla tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan sekä kirjallisesti asiakaskortistoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin hetkellisesti luovuttaa verkkosivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, peruuttamattomien aikojen laskuttamiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteriin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Asiakas ymmärtää, että asiakkaan henkilötietoja käsitellään Phorest-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Phoerst-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietolainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:N tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan liikkeen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa Phorest-palvelussa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Asiakaskortisto (sisältää vain suostumuskaavakkeet kirjallisena) säilytetään lukollisessa kaapissa. 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti yrityksessämme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yritykselle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan ajanvarausjärjestelmän profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Asiakas voi poistaa itsensä sähköpostituslistalta tai pyytää poistoa. Kauneushoitola Fallen Angel ei kerää eikä käytä tietoja ulkopuolisiin markkinointi tarkoituksiin.

Muutosten tekeminen selosteeseen

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.